Både Lava och Tia har utvecklats positivt under hösten, olika i typ, men stor fart och båda stått för fågel.